Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhấn mạnh mục đích, thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhất là với thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng”; động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho xã hội; phát huy tiềm năng to lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, phù hợp với điều kiện thực tiễn; gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Nội dung tuyên truyền nhằm khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong đó nhấn mạnh truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Khẳng định và tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay và mai sau. 

Cùng với việc tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công trong cả nước và Thủ đô Hà Nội, cần chú trọng biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống... 

Tuyên truyền các hoạt động thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và công tác quản lý, cải tạo, nâng cấp, trùng tu các khu di tích, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành phố.