Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Gần 2.000 tỷ đồng chăm lo cho người có công

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, 11 tháng năm 2022, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 21.827 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công với kinh phí trên 79,6 tỷ đồng. Đến nay, tổng chi 11 tháng cho công tác ưu đãi người có công của thành phố là 1.986 tỷ đồng.

Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà thân nhân người có công với cách mạng.

Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà thân nhân người có công với cách mạng.

Trong đó, Sở đã chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho trên 82.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với số tiền 1.655 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần là 110 tỷ đồng; chi điều dưỡng người có công là 73,2 tỷ đồng.

Tính riêng tháng 11, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 2.910 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với kinh phí trên 9,2 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 11, Sở đã ban hành 344 văn bản gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời đã phối hợp cung cấp thông tin đối với 5 trường hợp liệt sĩ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị quân đội để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; hỗ trợ các gia đình đi thăm viếng mộ liệt sĩ theo quy định.