Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công

Năm 2022, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách người có công với cách mạng, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Phúc, trong năm qua, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Kế hoạch kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ và Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công theo đúng quy trình về thủ tục hành chính với 4.101/4.101 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, cơ bản không có hồ sơ chậm muộn; tham mưu ban hành Quyết định điều chỉnh trợ cấp thờ cúng đối với người đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 11.291 người. Đồng thời đã rà soát và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP; chuẩn bị các nội dung và làm việc với thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Vĩnh Phúc; Xây dựng Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận thanh tra; triển khai việc kiến nghị biện pháp xử lý theo Kết luận thanh tra đối với 7 trường hợp thương binh.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người có công ở Vĩnh Phúc đã trở thành các hoạt động thường xuyên của các ban ngành, đoàn thể xã hội trên địa bàn

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người có công ở Vĩnh Phúc đã trở thành các hoạt động thường xuyên của các ban ngành, đoàn thể xã hội trên địa bàn

Bên cạnh đó, Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh xây dựng Kế hoạch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện; Trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn dự toán ngân sách trung ương ủy quyền năm 2022. Trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục bãi bỏ danh mục TTHC do văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực; Xây dựng Danh mục Thủ tục hành chính theo quy định mới của Nghị định số 131 của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; quyết định công bố 31 danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; rà soát thủ tục hành chính lĩnh vực người có công đề xuất một số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4; Xây dựng quy trình nội bộ các TTHC lĩnh vực NCC trình UBND tỉnh công bố và phối hợp thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh và thân nhân liệt sĩ thăm viếng Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, Khu di tích ngã 3 Đồng Lộc; viếng Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, tỉnh Điện Biên; dâng hương, tổ chức thắp nến tri ân; tham mưu 05 đoàn lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà 18 đối tượng NCC tiêu biểu huyện, thành phố...Triển khai tặng quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh cho 81.333 lượt đối tượng người có công, với tổng số tiền 28.439 triệu đồng, trong đó: Quà của Chủ tịch nước 23.652 người, với số tiền 7.153 triệu đồng; Quà của tỉnh 27.056 người, với số tiền 13.169 triệu đồng; Quà của huyện, thành phố 5.750 người, với số tiền 2.544 triệu đồng; Quà của xã, phường, thị trấn 21.840 người, với số tiền 3.711 triệu đồng; Quà các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 3.035 người, với số tiền 1.860 triệu đồng.

Ngoài ra, tỉnh còn triển khai tặng quà của tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho 1.385 đối tượng người co công; tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước” cho 734 người có công giúp đỡ cách mạng. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về chính sách ưu đãi người có công đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học năm 2022; ban hành Quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp cho 14 trường hợp đang tạm đình chỉ trợ cấp do đã bổ sung được giấy tờ chứng minh, đủ điều kiện hưởng trợ cấp, 03 quyết định đình chỉ trợ cấp do đã chết, 106 quyết định đình chỉ, thu hồi số tiền đã hưởng sai hoàn trả ngân sách nhà nước; Tuyên truyền Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng, các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng tại 9 huyện, thành phố cho 50 cán bộ cấp huyện; 136 cán bộ cấp xã và trên 1.800 NCC.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện việc giải quyết chế độ chính sách thường xuyên theo quy trình thủ tục hành chính; Chỉ đạo các huyện, thành phố các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các chế độ ưu đãi đối với người và thân nhân của người có công. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023 đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra, phát huy tốt các nguồn lực của xã hội để chăm sóc người có công và nâng cấp, tu sửa các công trình nghĩa trang liệt sĩ được đảm bảo khang trang. Sở LĐ-TB&XH sẽ trình UBND tỉnh quyết định ban hành quy chế quản lý nghĩa trang liệt si và mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách đặc thù hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh.