Người lao động có được tạm ứng tiền lương trước khi nghỉ Tết?

Theo quy định tại Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

Ảnh: Trần Huyền, Canva

Bài liên quan

Chuyên trang Dân sinh
Chuyên trang Dân sinh