Người lao động nghỉ phép năm có được tính lương không?

Trường hợp người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Quy định cụ thể trong Khoản 1 và Khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019.

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm và hưởng nguyên lương.

Bài liên quan

Chuyên trang Dân sinh
Chuyên trang Dân sinh