Quay lại Dân trí
Dân Sinh

3 đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng đại học thế giới

(Dân sinh) - Lần đầu tiên 3 đại học của Việt Nam được THE công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.

3 đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng đại học thế giới - Ảnh 1.

3 đại học Việt Nam lọt vào Bảng xếp hạng đại học thế giới 2019.

Thời báo Giáo dục đại học (Times Higher Education, THE) mới đây vừa công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới (World University Rankings 2020) tại Hội nghị Thượng đỉnh về học thuật của THE tổ chức tại Zurich, Thụy Sỹ. Lần đầu tiên 3 đại học của Việt Nam được THE công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.

Cụ thể, các trường: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 801-1000 thế giới; tiếp theo là Đại học Quốc gia TPHCM trong nhóm 1000+. Như vậy, cùng với Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt mức điểm 22,2 - 28,2 của THE.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế đứng đầu trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có mặt trong Bảng xếp hạng.

Đại học Quốc gia TPHCM đứng đầu về chỉ số thu nhập từ doanh nghiệp. Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội có chỉ số về trích dẫn khoa học cao nhất.

Năm nay, THE xếp hạng cho 1.395 cơ sở giáo dục đại học trên tổng số 1.820 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay trong quy mô xếp hạng đại học thế giới của THE. Các cơ sở giáo dục này thuộc 92 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo đó, xếp hạng thế giới của THE dựa trên 5 nhóm tiêu chí, đó là: Giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số điểm xếp hạng là 30% và 5 tiêu chí xếp hạng, bao gồm: kết quả khảo sát về uy tín giảng dạy (15%), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (4,5%), tỷ lệ học viên nghiên cứu sinh/sinh viên đại học (2,25%), tỷ lệ giảng viên là tiến sĩ (6%), và thu nhập của đơn vị (2,25%).

3 đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng đại học thế giới - Ảnh 2.

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thu nhập của trường đại học được THE tính thông qua chỉ số sức mua tương đương, phản ánh mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho hoạt động dạy và học ở trường đại học.

Nghiên cứu (số lượng; thu nhập; uy tín) với trọng số 30%, bao gồm: Kết quả khảo sát về uy tín nghiên cứu khoa học (18%), thu nhập từ nghiên cứu (6%), và năng suất nghiên cứu (6%).

Trích dẫn (số trích dẫn quốc tế trung bình của một công trình của trường đại học) với trọng số 30%. Dữ liệu được tính thông qua 23.400 tạp chí khoa học thuộc cơ sở dữ liệu Scopus trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2018. Lượng trích dẫn được tính cho các ấn phẩm này trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2019. Đã có 12,8 triệu công bố và 77,4 triệu trích dẫn được tính toán.

Quốc tế hóa (về cán bộ, sinh viên, nghiên cứu) với trọng số 7,5%, bao gồm: Tỷ lệ giảng viên quốc tế (2,5%), tỷ lệ sinh viên quốc tế (2,5%), và chỉ số hợp tác quốc tế (2,5%), thông qua số công bố khoa học có ít nhất 1 đồng tác giả là học giả quốc tế.

Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức) với trọng số 2,5% tính thông qua tổng thu nhập từ chuyển giao công nghệ và tri thức cho doanh nghiệp.