Quay lại Dân trí
Dân Sinh

4 tháng đầu năm, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 64.600 người lao động

(Dân sinh) - Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, trong tháng 4/2023, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 20.039 người lao động, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm trong 4 tháng đầu năm lên 64.600 người lao động, đạt 39,9% kế hoạch năm.

Trong tháng 4/2023, Thành phố tạo việc làm cho 6.654 người lao động từ nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 331,1 tỷ đồng; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 2.025 người lao động; số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 11.360 người.

Trong tháng 4/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 25 phiên giao dịch việc làm với 761 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 13.352 người. Đã có 5.535 người lao động được phỏng vấn và 2.025 người được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tính chung, 4 tháng đầu năm 2023, toàn Thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 64.609/162.000 người lao động, đạt 39,9% kế hoạch năm.

Cũng trong tháng 4, Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 9.849 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 7.219 người, với số tiền hỗ trợ 193,2 tỷ đồng. Đồng thời, tư vấn giới thiệu việc làm cho 9.849 người, hỗ trợ học nghề cho 131 người số tiền 586,5 triệu đồng.

Như vậy, 4 tháng đầu năm 2023, Hà Nội đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 21.500 người với số tiền được hỗ trợ là 620 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 22.400 người; hỗ trợ học nghề cho 363 người số tiền 1,5 tỷ đồng.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 12/1/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn năm 2023, trong tháng 5/2023, Thành phố tiếp tục thực hiện giải quyết việc làm và an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Đồng thời, đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm và những người chuẩn bị gia nhập thị trường lao động.

Hà Nội cũng sẽ tiếp tục tổ chức triển khai điều tra lao động, tiền lương trong doanh nghiệp năm 2023 và kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, cho thuê lại lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.