Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bạc Liêu đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 14 nghìn lao động

(Dân sinh) - Theo kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2023, Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu phấn đấu lao động qua đào tạo 14.000 người. Trong đó, đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp: 1.500 người; đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng: 12.000 người và đào tạo khác: 500 người.

Đến cuối năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 69,43%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ: 26,57%. Đồng thời, giải quyết việc làm trong nước cho 18.500 người và đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

ninh2

Để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng này, Sở LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2023. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số, phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số…