Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bạn sẽ nghỉ hưu vào năm nào theo quy định mới?

(Dân sinh) - Quốc hội vừa thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, bắt đầu nâng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động từ năm 2021. Cụ thể, luật quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ trong điều kiện làm việc bình thường sẽ tăng lên mức lần lượt là 62 tuổi và 60 tuổi (so với mức 60 và 55 tuổi hiện hành). Việc nâng tuổi này sẽ được thực hiện theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2021 và tăng dần 3 tháng mỗi năm đối với nam và 4 tháng mỗi năm với nữ.

Bạn sẽ nghỉ hưu vào năm nào theo luật mới? - Ảnh 1.

 Như vậy từ sau năm 2028 và 2031, mức tuổi 62 và 60 nêu trên, theo thứ tự, mới chính thức được áp dụng. Tuy nhiên từ nay đến thời điểm đó, có thể xảy ra một số trường hợp mà người lao động cần chú ý.

* Lao động Nam

Do cách tính lũy kế 3 tháng mỗi năm từ nay cho đến năm 2028 nên việc xác định năm nghỉ hưu của lao động nam (làm việc trong điều kiện bình thường) có năm sinh từ 1960 đến 1966 cụ thể như sau:

Năm sinh

Tháng sinh

Năm nghỉ hưu

1960

1-12

2020


2021

1961

1-9

10-12

2022

1962

1-6

7-12

2023

1963

1-3

4-12

2024

1964

1-9

2025

10-12

2026

1965

1-6

7-12

2027

1966

1-12

2028

Kể từ năm 2028 trở đi, lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi.

Năm sinh

Năm nghỉ hưu

Năm sinh

Năm nghỉ hưu

1967

2029

1984

2046

1968

2030

1985

2047

1969

2031

1986

2048

1970

2032

1987

2049

1971

2033

1988

2050

1972

2034

1989

2051

1973

2035

1990

2052

1974

2036

1991

2053

1975

2037

1992

2054

1976

2038

1993

2055

1977

2039

1994

2056

1978

2040

1995

2057

1979

2041

1996

2058

1980

2042

1997

2059

1981

2043

1998

2060

1982

2044

1999

2061

1983

2045

2000

2062

* Lao động Nữ

Khác với lao động nam, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ (làm việc trong điều kiện bình thường) được tính luỹ kế 4 tháng mỗi năm từ 2021 cho đến năm 2035. Nhóm lao động nữ sinh trong khoảng 1965 - 1975 có năm nghỉ hưu lần lượt như sau:

Năm sinh

Tháng sinh

Năm nghỉ hưu

1965

1-8

2020

9-12

2021

1966

1-8

9-12

2022

1967

1-4

5-12

2023

1968

1-8

2024

9-12

2025

1969

1-4

5-12

2026

1970

1-8

2027

9-12

2028

1971

1-4

5-12

2029

1972

1-8

2030

9-12

2031

1973

1-4

5-12

2032

1974

1-8

2033

9-12

2034

1975

1-12

2035

Từ năm 2035 trở đi, lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu khi tròn 60 tuổi.

Năm sinh

Năm nghỉ hưu

Năm sinh

Năm nghỉ hưu

1976

2036

1989

2049

1977

2037

1990

2050

1978

2038

1991

2051

1979

2039

1992

2052

1980

2040

1993

2053

1981

2041

1994

2054

1982

2042

1995

2055

1983

2043

1996

2056

1984

2044

1997

2057

1985

2045

1998

2058

1986

2046

1999

2059

1987

2047

2000

2060

1988

2048

2001

2061