Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chú trọng nâng cao chất lượng, mở rộng qui mô đào tạo phù hợp với hệ thống bảo đảm chất lượng

(Dân sinh) - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (BCI) hướng tới mô hình giáo dục toàn diện, Học sinh, Sinh viên (HSSV) đạt chuẩn Công dân số, kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Qua kiểm định nhà trường mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực quản trị, vị thế, uy tín, thương hiệu của Nhà trường; có cơ hội tham gia xếp loại, phân hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Quang cảnh lễ khai mạc kiểm định

Quang cảnh lễ khai mạc kiểm định

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trong những năm qua rất coi trọng chất lượng đào tạo, coi chất lượng đào tạo là bảo bối trong phát triển bền vững, mặc dù nhu cầu người học muốn vào trường học ngày càng lớn, nhưng nhà trường chỉ mở rộng qui mô khi hệ thống bảo đảm chất lượng  nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng trường trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực định hướng hội nhập Quốc tế; cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng cao cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (BCI) hướng tới mô hình giáo dục toàn diện, Học sinh, Sinh viên (HSSV) đạt chuẩn Công dân số, kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

       Do đó trường rất coi trọng kiểm định chất lượng, năm 2021 Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã kiểm định cơ sở, chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề trọng điểm quốc tế cắt gọt kim loại, từ ngày 05/09 – 15/09/2023 trường tiếp tục kiểm định các nghề trọng điểm ASEAN, quốc gia: Công nghệ ô tô, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp trình độ cao đẳng, khai mạc sáng ngày 05/09/2023. Đoàn kiểm định của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực là những kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quản lý giáo dục nghề nghiệp, kiểm định. Đoàn sẽ đánh giá các vấn đề liên quan đến tổng quan về chất lượng đào tạo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội qui định một cách khách quan,trung thực.

Hoạt động của đoàn kiểm định

Hoạt động của đoàn kiểm định

Qua kiểm định nhà trường mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực quản trị, vị thế, uy tín, thương hiệu của Nhà trường; có cơ hội tham gia xếp loại, phân hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Được biết trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục tham chiếu Khung trình độ quốc gia và Khung bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và các quốc gia, khu vực khác trên thế giới; tham chiếu và áp dụng các bộ chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp, đối sánh trình độ mà trước hết là các chương trình đào tạo chất lượng cao và ngành nghề trọng điểm theo tiêu chuẩn các nước ASEAN-4 và các nền kinh tế G20.

Theo Th.S Nguyễn Đức Lưu, “trường luôn xác định yếu tố con người là quan trọng nhất, đặc biệt là đội ngũ giáo viên có tính chất quyết định chất lượng đào tạo và sự thành công của Nhà trường. Hiện nay, trường có 100 cán bộ công nhân viên chức trong đó Thạc sỹ chiếm trên 50%; nhà giáo có khả năng giảng dạy tích hợp chiếm trên 85% (60/70). Trường đang đào tạo 15 ngành, nghề trong đó: Cắt gọt kim loại là nghề trọng điểm quốc tế; Các nghề Điện tử công nghiệp, công nghệ ô tô là nghề trọng điểm ASEAN và 2 nghề trọng điểm quốc gia là: Điện công nghiệp, Tự động hóa. Qui mô đào tạo trong đại dịch COVID-19 vẫn trên 2200 học sinh sinh viên,năm 2023 khoảng 2500 học sinh sinh viên chủ yếu học trình độ Cao đẳng tại trường. Việc gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, kể cả đào tạo song hành được nhà trường coi trọng”.

Th.S Nguyễn Đức Lưu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Th.S Nguyễn Đức Lưu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

      Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trong những năm qua rất coi trọng chất lượng đào tạo, chỉ mở rộng qui mô đào tạo với điều kiện phù hợp với hệ thống bảo đảm chất lượng giúp học sinh, sinh viên phát triển toàn diện, đạt chuẩn công dân số, kỹ thuật viên chuyên nghiệp, được trang bị: kiến thức, kỹ năng nghề, thái độ nghề nghiệp gắn và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp trên địa bàn, tỷ lệ có việc làm trên 95%, có nghề đạt 100%, thu nhập cao. Trường đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao,trong tương lai là trường số, trường thông minh, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với người học, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đoàn kiểm định chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chủ chốt của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Đoàn kiểm định chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chủ chốt của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh