Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Dân sinh
Dân sinh

Năm 2024, tỉnh Quảng Trị phấn đấu giải quyết việc làm cho 12.500 lao động, trong đó, đưa 1.200 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, năm 2023 tỉnh đã giải quyết việc làm cho 13.989 lượt lao động, trong đó có 2.800 người đi làm việc ở nước ngoài theo theo hợp đồng. Thị trường xuất khẩu lao động chủ yếu là Nhật Bản (chiếm 54%), còn lại là Đài Loan, Hàn Quốc...

Đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng - 1
Người lao động Quảng Trị tham gia các khoá học tiếng Hàn Quốc để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Những năm qua, số lao động Quảng Trị xuất khẩu tăng nhanh, nếu như năm 2016 chỉ mới có 747 lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng thì đến hết năm 2023 đã có 14.592 người.

Khảo sát của ngành chức năng, lao động làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao hơn hẳn so với lao động trong nước. Lượng kiều hối gửi về tỉnh từ người lao động ở nước ngoài theo hợp đồng tăng dần theo từng năm, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiệu quả của của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã rất rõ ràng. Nhưng vì nhiều lý do, xuất khẩu lao động chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

Trong đó, khó khăn trong huy động vốn để xuất khẩu lao động, chất lượng tay nghề chưa cao, một bộ phận thanh niên có tâm lý an phận, ngại xa gia đình... là những nguyên nhân chính.

Năm 2024, tỉnh Quảng Trị phấn đấu giải quyết việc làm cho 12.500 lao động, trong đó, đưa 1.200 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Địa phương sẽ quan tâm giải quyết việc làm cho lao động miền núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số gắn với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; mở rộng thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động.

Quảng Trị sẽ đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện người lao động trước khi đưa người lao động đi làm việc ở ngoài nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động khi làm việc ở ngoài nước đồng thời hỗ trợ giải quyết việc làm khi người lao động hết hạn hợp đồng, về nước làm việc.

                                                                            Cao Tiến