Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp triển khai hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực

(Dân sinh) - Trong những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, coi trọng về công tác đạo tạo nghề, huấn luyện nông dân về kỹ thuật trồng trọt, truyền cảm hứng, định hướng cho lao động khởi nghiệp.

Trong năm 2019, với việc tích cực đưa ra nhiều giải pháp giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp ở cơ sở, công tác lao động- việc làm của tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những hiệu quả nhất định.

Theo đó, năm 2019, Đồng Tháp đã giải quyết việc làm cho 36.412 lao động, đạt 121,37% kế hoạch, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm là 1.838 người. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới đào tạo nghề ở cả các cấp trình độ cho 21.536 học viên, đạt 101% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 48%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm 1,55%, hiện còn 2,73%; tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục duy trì ở mức dưới 3% (2,89%). Thị trường lao động được mở ra rộng rãi, nhất là xuất khẩu lao động đã chú trọng vào thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc.

Với thị trường xuất khẩu lao động diễn ra mạnh mẽ, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, tính đến hết năm 2019, tổng số lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 115 người.

Trong năm 2020, Đồng Tháp sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp tạo việc làm, chú trọng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, phấn đấu giải quyết và cung ứng 30.000 lao động, trong đó đưa 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tổ chức đưa lao động làm việc có thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận giữa hai địa phương.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới đào tạo nghề cho 21.536 học viên, đạt 101% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 48%.

Tính đến hiện nay, toàn tỉnh có 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó 2 Trường Cao đẳng, 3 Trường Trung cấp, 7 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cấp huyện và 8 đơn vị có tham gia vào giáo dục dạy nghề. Ngoài ra các hoạt động nâng cao chất lượng nghề nghiệp, tăng cường đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, các chương trình đào tạo nghề cho lao động luôn được chú trọng, hiện đại hóa cơ sở vật chất từng bước được cải thiện dần.

Tỉnh Đồng Tháp đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 2020 cần chú trọng thêm các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tuyển sinh, giáo dục đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương, phù hợp với thị trường lao động hiện nay. Thực hiện và phấn đấu tuyển mới đào tạo 21.500 người, trong đó cao đẳng 2.500 sinh viên, trung cấp 2000 học viên.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, thời gian tới tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung lấy việc phát triển nguồn nhân lực làm khâu đột phá và thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.