Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 352/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên (HS, SV) khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP Hà Nội.

 
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm giúp cho HS, SV tích lũy kiến thức, kỹ năng để thúc đẩy tư duy đổi mới, sáng tạo hình thành các ý tưởng, giải pháp mới tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Đồng thời, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HS, SV và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ HS, SV khởi nghiệp.

UBND TP Hà Nội đề ra các mục tiêu cụ thể: 100% các cơ sở GDNN hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp theo quy định. 100% HS, SV tại các cơ sở GDNN được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

100% các cơ sở GDNN thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên biết và tham gia Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2019 – 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND TP Hà Nội.

Các cơ sở GDNN trên địa bàn TP tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; ngày hội việc làm, tuyển dụng cho sinh viên tối thiểu 1 lần/năm học.

Phấn đấu các cơ sở GDNN công lập có ít nhất 1 giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Để thực hiện Kế hoạch 352/KH-UBND, TP Hà Nội đề ra 3 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, bao gồm tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp. Trong đó có chương trình, ngày hội tư vấn việc làm, tuyển dụng của DN, các hoạt động tư vấn việc làm kết nối người học với đơn vị sử dụng lao động; xây dựng chương trình đào tạo, chuyên đề bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn; hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập các câu lạc bộ SV, học viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Đồng thời tổ chức thực hành, triển khai các dự án khởi nghiệp cho SV, học viên thông qua hoạt động phối hợp với các đối tác; tổ chức cho SV tham gia các cuộc thi, hội chợ, triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu khoa học kỹ thuật, dự án khởi nghiệp.

UBND TP Hà Nội giao Sở LĐTB&XH Hà Nội chỉ đạo cơ sở GDNN trên địa bàn Thủ đô đổi mới nội dung, xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, mở rộng ngành nghề đào tạo để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Các cơ sở GDNN phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp; tuyên truyền, giới thiệu ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra và xu hướng việc làm của thị trường lao động, quy định về tuyển sinh nghề, chọn nghề phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện kinh tế gia đình…