Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội hướng dẫn mức thu học phí năm học 2023-2024

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2023-2024. Theo đó, mức thu học phí cao nhất khu vực: Thành thị là 300.000 đồng, nông thôn 200.000 đồng, dân tộc thiểu số và miền núi là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Hà Nội hướng dẫn mức thu học phí năm học 2023-2024.

Hà Nội hướng dẫn mức thu học phí năm học 2023-2024.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, mức thu học phí được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND TP Hà Nội quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2023-2024.

Theo đó, mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông khu vực thành thị (bao gồm các phường và thị trấn) là 300.000 đồng/học sinh/tháng. Mức thu học phí khu vực nông thôn nông thôn (các xã, trừ xã miền núi) là 100.000 đồng/học sinh/tháng, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; cấp trung học phổ thông là 200.000 đồng/học sinh/tháng. Khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi (các xã miền núi) thu 50.000 đồng/học sinh/tháng, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; cấp trung học phổ thông thu 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định; công khai mức thu học phí theo quy định.

Về các khoản thu khác, các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội.