Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Thành lập Tổng đài hỗ trợ, ứng cứu HSSV Giáo dục nghề nghiệp trên không gian mạng

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 19/5/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2022 của Bộ LĐTB&XH phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030” trong lĩnh vực GDNN trên địa bàn TP

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

TP Hà Nội đặt ra các chỉ tiêu, giai đoạn 2023 – 2025 phấn đấu trên 90% học sinh, sinh viên GDNN được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; giai đoạn 2025 – 2030 là 100%.

Giai đoạn 2023 – 2025 và 2025 – 2030 có trên 80% và 100% cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, UBND TP Hà Nội đã đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên GDNN khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó là giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh, sinh viên GDNN. Theo đó, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN; tăng cường công tác phối hợp, tiến hành rà soát và yêu cầu các tổ chức, DN, cá nhân liên quan áp dụng biện pháp phù hợp xử lý các kênh thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác động xấu đến học sinh, sinh viên.

Đồng thời, bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm hại quyền riêng tư của học sinh, sinh viên.

Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng; khuyến khích, vận động các văn nghệ sĩ, đặc biệt là văn nghệ sĩ trẻ, người nổi tiếng có uy tín đăng tải các thông tin tích cực, câu chuyện có ý nghĩa.

TP Hà Nội cũng đặt ra giải pháp tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam và của TP Hà Nội; sử dụng không gian mạng và áp dụng công nghệ số để nắm bắt các thông tin, dữ liệu về thanh niên, tâm lý, nguyện vọng và xu hướng vận động của giới trẻ để kịp thời đề xuất các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên GDNN.

Tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại, gặp gỡ học sinh, sinh viên trên không gian mạng; xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên.

TP Hà Nội khuyến khích các cơ sở GDNN thành lập và tổ chức hoạt động bộ phận “Tổng đài hỗ trợ và ứng cứu học sinh, sinh viên trên không gian mạng”, phát hiện và xử lý các sự việc tác động tiêu cực đến học sinh, sinh viên; hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc, ứng cứu học sinh, sinh viên khi gặp phải tình huống xấu trong quá trình tham gia các hoạt động trên không gian mạng.