Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội triển khai hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động

Liên đoàn lao động TP Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo Hướng dẫn này, đối áp dụng gồm đoàn viên, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022; Các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023; Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở...

Cụ thể, đối với đoàn viên, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được hỗ trợ khi đủ các điều kiện: Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động (Vùng I: 4.680.000đ/tháng; vùng II: 4.160.000đ/tháng). Thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng với NLĐ là đoàn viên, không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, NLĐ đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em); Hỗ trợ 700 nghìn đồng/NLĐ không là đoàn viên.

Với đoàn viên, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp đoàn viên, NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân). Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

Mức hỗ trợ 2 triệu đồng/NLĐ là đoàn viên, người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em); hỗ trợ 1,4 triệu đồng với NLĐ không là đoàn viên.

Đoàn viên, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đảm bảo các điều kiện: Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Và đoàn viên, NLĐ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức hỗ trợ 3 triệu đồng với NLĐ là đoàn viên; NLĐ không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em); hỗ trợ 2,1 triệu đồng với NLĐ không là đoàn viên.

Nguyên tắc hỗ trợ: Với mỗi trường hợp, người lao động được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; Trường hợp đoàn viên, NLĐ đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau theo hướng dẫn này thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Trường hợp đoàn viên, người lao động đã được hưởng chính sách hỗ trợ ở mức thấp, sau đó chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn theo hướng dẫn này thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ.

Tổng số tiền mà đoàn viên, người lao động hưởng hỗ trợ theo hướng dẫn này tối đa bằng mức hỗ trợ của chính sách cao nhất.

Trường hợp đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Hướng dẫn này nhưng đã được hưởng hỗ trợ theo kế hoạch 69/KH-Liên đoàn Lao động ngày 14/12/2022 của Liên đoàn Lao động TP với mức thấp hơn theo Hướng dẫn này thì lập danh sách đề nghị Liên đoàn Lao động TP cấp bổ sung phần chênh lệnh giữa 2 chính sách hỗ trợ.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cũng yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; công đoàn ngành; công đoàn cấp trên cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện. Ngày 17 hằng tháng gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động-Liên đoàn Lao động TP Hà Nội để tổng hợp.