Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh phấn đấu tuyển mới 21.000 học sinh, sinh viên và học viên học nghề

(Dân sinh) - Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023 và tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu năm 2022.

Năm 2023, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tuyển sinh mới 21.000 học sinh, sinh viên các hệ đào tạo, trong đó: tuyển sinh trình độ cao đẳng 1.000 sinh viên, trung cấp 6.000 học sinh, sơ cấp và dưới 3 tháng 14.000 học viên.

9

Về chỉ tiêu về đào tạo, tốt nghiệp và giải quyết việc làm, toàn tỉnh có 20.000 người; trong đó trình độ cao đẳng 900 sinh viên, trung cấp 5.000 học sinh, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng 14.100 học viên; tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp được giải quyết việc làm đạt 85%. Để thực hiện các mục tiêu đặt ra, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hà Tĩnh tập trung thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; triển khai đồng bộ các giải pháp về thực hiện công tác tuyển sinh học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp thông qua nhiều kênh truyền thông; tuyên truyền trực tiếp qua ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại các trường THCS, THPT, UBND các xã, phường, thị trấn.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế trên cơ sở nhân rộng mô hình đào tạo nghề theo chương trình được chuyển giao từ CHLB Đức, Australia, Hàn Quốc….; tăng cường liên kết, phối hợp, đào tạo giữa doanh nghiệp và các cơ sở GDNN để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động...