Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Học viện Khoa học Quân sự không tuyển thí sinh trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm

Năm 2023, Học viện Khoa học Quân sự tuyển sinh dựa trên kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT khi thí sinh đặt nguyện vọng xét tuyển cao nhất.

Tuyển sinh 2023, Học viện Khoa học Quân sự không tuyển thí sinh trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm.

Tuyển sinh 2023, Học viện Khoa học Quân sự không tuyển thí sinh trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm.

Phương thức tuyển sinh:

Cách thức xét tuyển:

Học viện Khoa học Quân sự tuyển thí sinh trong cả nước, dựa trên kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) hoặc nộp hồ sơ xét tuyển vào Học viện không cùng nhóm: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Phòng Không-Không quân (Hệ Kỹ sư hàng không);

Các ngành đào tạo ngoại ngữ và ngành quan hệ quốc tế môn Ngoại ngữ là môn thi chính, nhân hệ số 2 và quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ngành Trinh sát kỹ thuật không xác định môn thi chính.

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

Đối tượng tuyển sinh:

Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.

 

Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân cho các ngành: Quan hệ quốc tế, ngoại ngữ. Ngành Trinh sát Kỹ thuật không tuyển thí sinh nữ.

Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).

Tiêu chuẩn tuyển sinhYêu cầu về sức khỏe:  

Thể lực: Thí sinh nam cao từ 1,63m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên; thí sinh nữ phải đạt Điểm 1 (cao từ 1,54m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên);

Mắt: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực sau chỉnh kính đạt Điểm 1.

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào các trường: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) có thể lực đạt Điểm 1 và Điểm 2, nhưng thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62m trở lên.

Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (gồm các dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) dự tuyển vào tất cả các trường: Được lấy chiều cao từ 1,60m trở lên, các tiêu chuẩn khác thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung.

Lưu ý: Không tuyển thí sinh trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm.

Yêu cầu về độ tuổi: Tính đến năm xét tuyển. Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 tuổi đến 21 tuổi.

Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công nhân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 tuổi đến 23 tuổi.