Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khần trương thu hồi công văn về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Ngày 6/3, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB&XH) có công văn gửi các Sở LĐ - TB&XH các tỉnh, thành phố đề nghị dừng triển khai nội dung yêu cầu các trung tâm dạy nghề, trung tâm đào tạo lái xe ô tô đổi tên, đồng thời rà soát, báo cáo vướng mắc, khó khăn về Tổng cục GDNN để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 21/2, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp có Kết luận kiểm tra số 15/KL-KTrVB cho biết khoản 3 và khoản 6 của Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp soạn thảo có nội dung không phù hợp với pháp luật.

Cụ thể, công văn này đề nghị sở LĐ - TB&XH các tỉnh, thành phố rà soát, hướng dẫn các cơ sở có tên trung tâm dạy nghề, trung tâm đào tạo lái xe ô tô đã được thành lập hợp pháp phải thực hiện đổi tên thành trung tâm GDNN để "phân biệt với trường cao đẳng và trung cấp nghề".

Tổng cục GDNN lý giải, thay đổi này dựa vào quy định của Luật GDNN năm 2014 và quy định về GDNN.

Tuy nhiên, Cục Kiểm tra văn bản pháp luật đã xác minh và nhận thấy không có quy định về việc các cơ sở dạy nghề thành lập theo Luật Dạy nghề năm 2006 (luật cũ) phải đổi tên nhằm bảo đảm trong tên gọi có cụm từ "GDNN".

Theo Cục kiểm tra văn bản, ngày 25/12/2015, Bộ trưởng Bộ LĐ - TB&XH ban hành Thông tư số 57/2015 (hiệu lực từ ngày 10/2/2016) quy định về việc trung tâm GDNN phải có tên gọi bao gồm cấu phần "trung tâm GDNN".

Do đó, trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, chưa có quy định pháp luật bắt buộc về tên gọi đối với trung tâm GDNN. Như vậy, cũng không có cơ sở pháp lý để yêu cầu những trung tâm GDNN được thành lập trước ngày 10/2/2016 phải đổi tên để bảo đảm tên gọi có cụm từ "GDNN".

Hiện tại, Tổng cục GDNN đang tiếp tục trao đổi với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan có liên quan để làm rõ các nội dung theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Cũng trong ngày 6/3, Bộ LĐ - TB&XH đã yêu cầu Tổng cục GDNN ban hành ngay văn bản về việc thu hồi Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT. Đồng thời, yêu cầu Tổng cục GDNN khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 134/VP-TH ngày 2/3/2023 của Văn phòng Bộ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT.