Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An dẫn đầu toàn quốc về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài

Dân sinh
Dân sinh

Năm 2023, Nghệ An giải quyết việc làm mới cho hơn 47 ngàn lao động, trong đó xuất khẩu lao động 24.000 người.

24.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Nghệ An, là tỉnh có dân số đông với hơn 3,3 triệu người; lực lượng lao động dồi dào gần 1,9 triệu lao động, chiếm 57,1% tổng dân số của tỉnh.

Nghệ An được đánh giá là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài với khoảng 24.000 người. 

Nghệ An dẫn đầu toàn quốc về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài - 1
Đào tạo nghề cho lao động tại Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An (Ảnh: Gia Khánh)

 

Được biết, năm 2023, Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 47.919 người tăng 6.48% so với năm 2022  trong đó giải quyết việc làm trong tỉnh: 10.019 người, giải quyết việc làm ngoại tỉnh: 13.900  người, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 24.000 người. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 160 doanh nghiệp, với 585 vị trí (trong đó có 198 vị trí chuyên gia, 36 vị trí giám đốc điều hành, 327 vị trí lao động kỹ thuật, 24 vị trí nhà quản lý)...

Nghệ An thường xuyên nắm bắt tình hình lao động, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp để kết nối giới thiệu việc làm cho người lao động; hoạt động kết nối cung - cầu lao động được tăng cường; tổ chức hội chợ việc làm, ngày hội việc làm, thu hút nhiều doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người lao động, học sinh - sinh viên tham gia...

Công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ, UBND tỉnh Nghệ An đã thực hiện các đề án Đào tạo lao động kỹ thuật giai đoạn 2021-2025. Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2030…

Theo ông Long, tỉnh tếp tục đẩy mạnh thu hút nhiều nhà đầu tư, tập đoàn có thương hiệu uy tín đã và đang triển khai hiệu quả các dự án tại Nghệ An như: Tập đoàn Vingroup, FLC, TH, Mường Thanh… 

“Theo đó, có nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động hiệu quả, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh đã góp phần giải quyết nhiều việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, ông Long thông tin.

Song song, công tác đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp đã được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm tích cực và chủ động hơn.

Một số doanh nghiệp đã tiếp cận, tìm đến các trường nghề để tuyển lao động có tay nghề thông qua việc ký kết hợp tác trong việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Hiện thực hoá các chủ trương, chính sách giáo dục nghề nghiệp

Theo ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, trong những năm tới, tỉnh tiếp tục  hiện thực hoá các chủ trương, chính sách giáo dục nghề nghiệp.

Sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đủ mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nâng cao số lượng lao động qua đào tạo nghề. 

Cùng với đó, từng bước giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. 

“Tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các đề án đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn với giải quyết việc làm đã được Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt. Đồng thời bảo đảm chương trình đào tạo sát thực tiễn, gắn với nhu cầu thị trường lao động", ông Vũ chia sẻ.  

Đặc biệt trong năm 2024, Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Thực hiện các chương trình giải quyết việc làm gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của địa phương; quan tâm các dự án sử dụng nhiều lao động kỹ thuật; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ.

"Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về giải quyết việc làm. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, năm 2024, giải quyết việc làm cho 47.000 lao động. 

Tăng cường triển khai thực hiện tốt kết nối cung cầu lao động, cung- cầu lao động trong, ngoài tỉnh và thị trường lao động quốc tế”, ông Đoàn Hồng Vũ nhấn mạnh.   

Thu Hương