Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình: Năm 2019 giải quyết việc làm cho hơn 20 nghìn lao động

(Dân sinh) - Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Ninh Bình, năm 2019 tỉnh này đã giải quyết việc làm cho 20.050 lao động. Kết quả trên đã góp phần quan trọng, giúp Ninh Bình thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh, từ đó tạo việc làm cho người lao động. 

Theo thống kê, hiện tỉnh Ninh Bình có trên 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số lao động trên 20 nghìn người. Trong đó, lao động địa phương chiếm tỷ lệ lớn. Tỷ lệ lao động chất lượng cao, lao động đã qua đào tạo ngày càng tăng, vì vậy mức lương cho người lao động đã được cải thiện đáng kể so với những năm trước. 

Để phát triển bền vững, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động trên địa bàn, Ninh Bình đã lựa chọn đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như: Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, phân bón; sản xuất, lắp ráp ô tô, dệt may, da giày; phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với du lịch và nông thôn mới: Nghề thêu ren Ninh Hải (huyện Hoa Lư), làng nghề đá truyền thống Ninh Vân, đan cói (huyện Kim Sơn)… là những ngành sử dụng nhiều lao động để thu hút lao động từ ngành nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Ninh Bình, bình quân mỗi năm tỉnh này đào tạo nghề cho trên 17.000 lao động. Riêng năm 2019, đào tạo nghề cho 17.300 lao động. Sau khi được đào tạo, lao động có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm và được bố trí việc làm phù hợp hoặc tự tạo việc làm.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, công tác giải quyết việc làm cho lao động ở tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Riêng năm 2019, tỉnh Ninh Bình đã giải quyết việc làm cho 20.050 người, trong đó có 1.524 người đi xuất khẩu lao động. Kết quả trên đã góp phần quan trọng, giúp tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân nơi đây.