Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nội dung 'phòng chống tham nhũng' được đưa vào chương trình giảng dạy đại học

Bộ GD&ĐT đề nghị các đại học, học viện, trường đại học... tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy.

Nội dung 'phòng chống tham nhũng' được đưa vào chương trình giảng dạy đại học.

Nội dung 'phòng chống tham nhũng' được đưa vào chương trình giảng dạy đại học.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở GD&ĐT từ năm học 2013-2014, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non triển khai thực hiện.

Năm 2023, Bộ GD&ĐT đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng... tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy. Bên cạnh đó, nghiên cứu, cập nhật nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ năm học 2023-2024 cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Trong số các tài liệu được kể đến làm cơ sở có cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Theo Bộ GD&ĐT, việc cập nhật, bổ sung nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35 của Bộ trưởng GD&ĐT quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, các cơ sở đào tạo phản ánh về Bộ GD&ĐT để hướng dẫn và xử lý kịp thời.