Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời gian thử việc tối đa của người lao động là bao lâu?

(Dân sinh) - Theo Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây.

infographic 6 (1)