Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm việc với Cục Việc làm

Ngày 13/11,Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đã có buổi làm việc với Cục Việc làm về các nội dung của Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)" và Đề án "Dự báo cung - cầu lao động".

Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm việc với Cục Việc làm - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN" được xây dựng với mục tiêu nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN, trong đó tập trung về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ chế tài chính đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả để chính sách BHTN thực sự trở thành công cụ quản trị thị trường lao động.

Trong tháng 7, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình lên Chính phủ xin ý kiến các Bộ ngành như Bộ Tài chính, Bảo hiểm Việt Nam, Bộ Thông tin Tuyền thông. Trên cơ sở tiếp thu, các ý kiến của các Bộ ngành, Cục Việc làm tiếp tục có những tiếp thu bổ sung hoàn thiện hồ sơ trình đề án.

Đề án "Dự báo cung - cầu lao động" là đề án nằm trong chương trình của Bộ, với mục tiêu là gắn kết cung cầu lao động, năng cao năng lực dự báo  thị trường  lao động. Cục Việc làm đề xuất 2 phương án: Phương án 1, đề xuất Chính phủ phê duyệt; phương án 2 là trình Bộ phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cơ bản đồng tình với các nội dung đưa ra trong 2 đề án, đồng thời yêu cầu Cục Việc làm cần phải xác định rõ các nguồn lực như: Sắp xếp về nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn tài chính. Khi đề án được thông qua phải giải quyết được các vấn đề thực tiễn và để làm được điều này cần xác định các mục tiêu cụ thể của 2 đề án.

Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm Lê Quang Trung cho biết, Cục Việc làm sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện các nội dung trước khi trình Thủ tướng thông qua, thống nhất tên gọi 2 đề án, xác định rõ mục tiêu đề án và rà soát nhiệm vụ, phối hợp giữa các bên liên quan.