Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh đưa người lao động vùng đồng bào miền núi, hộ nghèo đi làm việc ở nước ngoài

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác đưa người lao động vùng đồng bào miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Tăng cường công tác tư vấn, thông tin về thị trường lao động ngoài nước đến người lao động thuộc hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tăng cường công tác tư vấn, thông tin về thị trường lao động ngoài nước đến người lao động thuộc hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kế hoạch nhằm nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của người lao động góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào miền núi và của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt một số chỉ tiêu, như: 100% người lao động sinh sống trên địa bàn miền núi trong độ tuổi, được tư vấn, thông tin về thị trường lao động ngoài nước; các chủ trương, chính sách của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phấn đấu đến năm 2025, 100% người lao động cư trú trên địa bàn miền núi có nhu cầu, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được đi làm việc ở nước ngoài, riêng huyện A lưới, phấn đấu hằng năm đưa trên 70 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thừa Thiên Huế phấn đấu 100% cán bộ cơ sở tại các địa bàn miền núi được tập huấn phổ biến các nội dung liên quan đến các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tín dụng ưu đãi tạo việc làm, các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Phạm vi thực hiện tại các huyện, xã miền núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trọng tâm là huyện A Lưới. Đối tượng là người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, cận nghèo; thân nhân người có công với cách mạng; người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài… Thời gian thực hiện đến hết năm 2025.