Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế phối hợp giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp

(Dân sinh) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa ký kết quy chế phối hợp về công tác giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và theo dõi đối tượng thụ hưởng.

Người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy chế ký kết, việc phối hợp thực hiện công tác giải quyết, chi trả chế độ BHTN phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Sở LĐ-TB&XH thực hiện đối chiếu, rà soát thông tin, thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động và chuyển trực tiếp các quyết định liên quan cho BHXH tỉnh để phối hợp thực hiện. Trong quá trình theo dõi đối tượng hưởng, hai cơ quan cũng đã thống nhất thường xuyên trao đổi, thông báo thông tin đảm bảo việc chi trả đúng, kịp thời cho người lao động đồng thời ngăn ngừa và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại quy chế ký kết lần này, hai cơ quan cũng cam kết phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra, giám sát chính sách BHXH, BHTN theo chức năng, nhiệm vụ đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế (đơn vị được giao nhiệm vụ giải quyết chế độ BHTN cho người lao động) đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm rà soát phục vụ quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ và giải quyết các chế độ về BHTN; phối hợp theo dõi đối tượng hưởng nhằm phát hiện người lao động có việc làm, xác minh, rà soát, liên hệ để tư vấn và hướng dẫn người lao động đến cung cấp hồ sơ có liên quan về việc có việc làm, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để có căn cứ xử lý, ra quyết định chấm dứt và thu hồi tiền hưởng các chế độ BHTN không đúng quy định. Các đơn vị cũng phối hợp thực hiện gửi thông báo về việc hoàn trả tiền hưởng BHTN đến người lao động nhằm đôn đốc và hướng dẫn đối tượng hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp kịp thời, đúng quy định.

Năm 2022, Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động bị thất nghiệp, mất việc làm cho 9.402 người; đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 8.840 người, kinh phí 148.449 triệu đồng; hỗ trợ học nghề 659 người, kinh phí 3.327 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã phối hợp tạm dừng chi trả đối với 133 trường hợp có dấu hiệu vi phạm, hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định do có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không đủ điều kiện hưởng. Tổng số tiền bị thu hồi theo quyết định thu hồi là 719 triệu đồng.