Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Đề án nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng về quy mô và chất lượng làm nền tảng và lợi thế đặc biệt quan trọng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành mũi nhọn, trọng điểm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 nhanh, bền vững, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Kế hoạch nêu trên, gồm: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực sự nghiệp; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quản lý, điều hành doanh nghiệp, người lao động; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng Cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực của tỉnh.

Trong đó, đến năm 2025 sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện: Đề án phát triển nguồn nhân lực công vụ đến năm 2025; Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2025-2030; Đề án phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực về nghiệp vụ du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án chính sách thu hút nguồn nhân lực bác sĩ cho ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025.