Những kỹ năng nghề được doanh nghiệp ưu ái tìm kiếm ở thế hệ trẻ

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới, thực tế cho thấy doanh nghiệp ngày càng đề cao tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề phức tạp tại chỗ làm. Dự đoán những năm tiếp theo, doanh nghiệp sẽ ưu ái hơn đối với các kỹ năng nhận thức dưới đây.

Ảnh: Canva

Bài liên quan

Chuyên trang Dân sinh
Chuyên trang Dân sinh