Thu Hằng

Chuyên trang Dân sinh
Chuyên trang Dân sinh
Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

UBND thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố đẩy mạnh truyền thông chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024; phối hợp, huy động các nguồn tài trợ hợp pháp hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, nhất là các trường hợp có gia cảnh khó khăn.