Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 93% hộ dân cư có thu nhập trong tháng đầu năm không đổi và tăng

. Thanh Nhung ...
. Thanh Nhung ...

Theo khảo sát tình hình đời sống của hộ dân cư tháng 1/2024 tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ năm trước là 92,4%.

Gần 93% hộ dân cư có thu nhập trong tháng đầu năm không đổi và tăng - 1
Ảnh minh họa

 

Tổng cục Thống kê vừa công bố Khảo sát tình hình đời sống của hộ dân cư tháng 1/2024, theo đó tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng không thay đổi và tăng lên so với tháng cùng kỳ năm trước là 92,4%; 

Còn tỷ lệ hộ gia đình đánh giá có thu nhập giảm là 7,6%.

Các hộ đánh giá có thu nhập giảm cho rằng các nguyên nhân chính làm cho thu nhập giảm là: 37% hộ gia đình có thành viên mất việc làm hoặc tạm nghỉ việc; 25,5% hộ đánh giá do quy mô các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ giảm;

Và 24,5% hộ đánh giá do chi phí đầu vào cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ tăng và 20,9% hộ đánh giá do giá bán các sản phẩm từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của họ giảm.

Về tác động của các sự kiện tiêu cực đến đời sống trong tháng đầu năm, các hộ gia đình đánh giá: 32,1% hộ đang phải chịu những ảnh hưởng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao; 2,9% hộ gia đình chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với con người.

Cũng trong tháng đầu năm nay, có khoảng hơn 12,6% hộ gia đình được phỏng vấn nhận được sự trợ giúp từ các nguồn hỗ trợ khác nhau.

Cụ thể, tỷ lệ hộ nhận được trợ giúp từ các chương trình, chính sách chung của quốc gia là 4,2%; từ họ hàng, người thân là 8,6%; từ các chương trình, chính sách của địa phương là 4,3%; từ các hoạt động từ thiện của các tổ chức và cá nhân khác là 1,5% và từ các nguồn khác là 0,02%.

Cũng theo Báo cáo tình hình Kinh tế Xã hội tháng 1/2024, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/1 tăng 0,5% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0,1% so với cùng thời điểm năm trước. 

Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,1% và giảm 0,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,1% và giảm 1,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,7% và tăng 0,8%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0,7% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,5% và tăng 0,1%.

Còn ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,2% và tăng 0,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và tăng 1%.

.