Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Làm việc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 được trả lương bao nhiêu?

(Dân sinh) - Người lao động đi làm thêm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 được trả lương ít nhất bằng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường. Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ lễ, tết được tổng cộng lên tới 490% tiền lương.

Người lao động đi làm thêm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 được trả lương ít nhất bằng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Người lao động đi làm thêm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 được trả lương ít nhất bằng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Theo quy định tại điểm c, d, e khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Khi người lao động đi làm thêm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 thì tiền lương được tính theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

-Người lao động được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Như vậy, người lao động được trả tổng cộng là 400%.

Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền công thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. Người lao động được trả tổng cộng là 430% lương.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định nêu trên còn được trả thêm 20% tiền lương tính thep đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết. Theo đó, người lao động được trả ít nhất 490% lương của ngày làm việc bình thường.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 1 ngày Chiến thắng 30/4 và 1 ngày Quốc tế lao động 1/5.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 rơi vào cuối tuần, liền kề nhau. Cho nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc của tuần kế tiếp.

Như vậy, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục, từ ngày 29/4 (10/3 âm lịch) đến hết ngày 3/5; tức từ thứ Bảy đến hết thứ Tư.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.