Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lương công chức sẽ “không dưới 5 triệu đồng” sau cải cách tiền lương

Thanh Nhung
Thanh Nhung

(Dân sinh) - Ông Minh cho biết sẽ xin ý kiến Bộ Chính trị thực hiện trợ cấp với cán bộ, công chức có mức lương cơ bản thấp hơn lương tối thiểu vùng 1 thấp nhất, để đảm bảo những cán bộ công chức này có mức lương trên 5 triệu đồng.

Đó là thông tin về tiến độ thực hiện chính sách cải cách tiền lương, được ông Vũ Đăng Minh - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết vào chiều 4/5, thông tin tới báo chí tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024. 

Tập trung xây dựng bảng lương chức vụ với chức danh lãnh đạo

Để thực hiện chính sách cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số cơ quan liên quan tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương. 

Lương công chức sẽ “không dưới 5 triệu đồng” sau cải cách tiền lương - 1
Lương công chức sẽ “không dưới 5 triệu đồng” sau cải cách tiền lương (Ảnh minh họa)

 

Ông Minh cho hay, trong đó, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng bảng lương chức vụ với chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ cấp Trung ương đến cấp xã.

Phải mất nhiều năm mới xây dựng được hết các chức vụ từ Trung ương đến cấp xã để bao quát hết các cơ quan đảng, đoàn thể, các cơ quan hành pháp, tư pháp.

Bên cạnh đó, xây dựng bảng lương chuyên môn (những công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý) và ba bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

Đại diện Bộ Nội vụ cũng cho biết, Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về các nội dung cơ bản để cải cách tiền lương.

"Những nội dung mà chúng tôi cần tập trung xin ý kiến thì hiện nay Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương có ý kiến và chúng tôi đang tiếp thu và giải trình để xin ý kiến của Thủ tướng báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước khi báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị cho ý kiến nội dung cụ thể để thực hiện cải cách tiền lương", ông Vũ Đăng Minh cho hay.

Từ đó, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ thông tin, có mấy vấn đề mà cần phải xin ý kiến:

Một là thống nhất cho 5 thang bảng lương vừa nêu và 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý và các chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang.

Hai là cần xin ý kiến là việc thực hiện bảo lưu tiền lương cũng như thu nhập đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Khi chúng ta thực hiện việc xếp lương, nếu lương mới thấp hơn lương cũ thì cho phép bảo lưu lương theo tinh thần Nghị quyết 27 là lương mới bảo đảm không thấp hơn mức lương cũ.

Xin ý kiến Bộ Chính trị về chế độ tiền lương mới

Ba là thực hiện chế độ trợ cấp đối với các cán bộ, công chức có mức lương cơ bản thấp hơn mức lương thấp nhất của vùng một áp dụng đối với khu vực doanh nghiệp.

Nhấn mạnh, để bảo đảm đối tượng cán bộ, công chức này có đời sống đáp ứng được ở một mức tiền lương cố định, ông Minh cho hay: "Chúng tôi đang xin một mức lương khoảng trên 5 triệu, tức là lương tối thiểu vùng áp dụng với các đối tượng này. Khi chúng ta cải cách tiền lương thì đảm bảo những người có thu nhập thấp nhất không dưới 5 triệu". 

"Con số này còn phải xin ý kiến của Bộ Chính trị", Chánh Văn phòng Bộ Nội Vụ nói.

Đồng thời, ông Minh cho hay, thứ tư là xin ý kiến về việc thực hiện mức khoán số tiền cụ thể với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã để áp dụng mức khoán đối với cán bộ chuyên trách chính quyền cơ sở.

Ông Minh cho hay, trên đây những nội dung lớn sắp tới phải báo cáo Bộ Chính trị, sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến thì Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính để xây dựng và trình quy tắc thẩm quyền 3 nhóm văn bản sau:

Một là, trình Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức khối cơ quan của Đảng, đoàn thể Mặt trận tổ quốc.

Thứ hai là trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Thứ ba là trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 24 ngày 12/2/2024 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương mới với công chức, viên chức lực lượng vũ trang để thay thế Nghị định này.

Và theo đó phải ban hành 12 thông tư để hướng dẫn rất cụ thể về các hệ thống thang bảng lương, cách chi trả, cách tính toán tiền lương áp dụng đối với tiền lương mới.

Khối lượng công việc rất lớn và đồ sộ như vậy đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương và sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan.

Bảo đảm được nguồn để cải cách tiền lương

Một nội dung rất quan trọng nữa, được Chánh văn phòng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, là phải bảo đảm được nguồn để cải cách tiền lương. 

Tiếp nữa là tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế để tăng nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Liên quan đến việc xây dựng vị trí việc làm để làm cơ sở cải cách tiền lương, ông Vũ Đăng Minh thông tin, việc xây dựng đề án vị trí việc làm được các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt trong thời gian vừa qua.

Với hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương và Bộ Nội vụ, các địa phương cơ bản đã hoàn thành. 

"Với tiến độ như thế này, chúng tôi tin rằng sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị chúng ta đã xây dựng xong vị trí việc làm và đủ điều kiện để chúng ta tiến hành việc sắp xếp vị trí và tính toán tiền lương cho các đối tượng trong các thang bảng lương mà tôi vừa nêu", ông Minh chốt lại.