Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quý I: Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,2 triệu đồng/tháng, GDP tăng cao

Thành Công
Thành Công

(Dân sinh) - Theo kết quả sơ bộ, thu nhập bình quân đầu người quý I/2024 đạt 5,2 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8% so với quý trước. GDP quý I tăng cao nhất từ năm 2020 đến nay, sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc.

Theo Tổng Cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023.

Quý I: Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,2 triệu đồng/tháng, GDP tăng cao - 1
Quý I: Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,2 triệu đồng/tháng (Ảnh minh họa)

 

Số liệu của cơ quan Thống kê vừa công bố cũng cho thấy, quý đầu năm, tình hình lao động, việc làm trở lại theo xu hướng phát triển bình thường như thời kỳ trước dịch Covid-19. 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý đầu năm là 52,4 triệu người, giảm 137,4 nghìn người so với quý trước và tăng 175,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 27,8%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm quý I-2024 là 51,3 triệu người, giảm 127 nghìn người so với quý trước và tăng 174,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý I-2024 là 2,03% (khu vực thành thị là 1,20%, khu vực nông thôn là 2,58%); tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I-2024 là 2,24% (khu vực thành thị là 2,64%; khu vực nông thôn là 1,99%); tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý I-2024 là 7,99%.

Thu nhập bình quân của lao động trong quý I là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301.000 đồng so với quý IV-2023 và tăng 549.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Đời sống dân cư được cải thiện hơn, góp phần ổn định đời sống dân sinh và xã hội.

Theo kết quả sơ bộ, thu nhập bình quân đầu người quý I đạt 5,2 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8% so với quý trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 19/3/2024, giá trị quà tặng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 là 8,1 nghìn tỷ đồng;

 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 2,4 nghìn tỷ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 9,2 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ đột xuất, bất thường phát sinh tại địa phương là gần 26,8 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, bảo hiểm xã hội đã cấp phát hơn 27,1 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.