Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa chi trả trợ cấp cho thanh niên xung phong trong kháng chiến

Dân sinh
Dân sinh

87 thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến hiện còn sống và thân nhân TNXP đã từ trần tới đây sẽ được tỉnh Thanh Hóa thực hiện chi trả chế độ trợ cấp theo quy định.

Thanh Hóa chi trả trợ cấp cho thanh niên xung phong trong kháng chiến - 1
Cán bộ Bưu điện TP Thanh Hoá chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng được hưởng chính sách.

Ngày 23/2, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 22/2, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành Quyết định số 772 /QĐ-UBND về việc phê duyệt chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xác nhận phiên hiệu Thanh niên xung phong đối với 11 đơn vị Thanh niên tình nguyện được thành lập trước 30/4/1975.

Cụ thể thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho TNXP hiện còn sống và thân nhân TNXP đã từ trần là 86 người.

Trong đó có 79 người hiện còn sống hưởng mức trợ cấp một lần mức 2,5 triệu đồng.

Có 7 người đã từ trần, trong đó có 4 người hưởng mức trợ cấp một lần mức 2.5 triệu đồng; có 3 người hưởng mức trợ cấp một lần mức 3.6 triệu đồng.

Tổng kinh phí trợ thực hiện là 218,3 triệu đồng, do ngân sách Trung ương chi trả.

Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng đối với 1 người, mức hưởng trợ cấp hàng tháng là 540.000 đồng/người/tháng. Thời điểm thụ hưởng năm 2024 (10 tháng, từ tháng 3/2024 đến hết tháng 12/2024).

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn đảm bảo xã hội khác trong dự toán ngân sách năm 2024. Từ năm 2025, bố trí kinh phí này trong dự toán chi thường xuyên của các huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ, giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa có văn bản báo cáo Bộ LĐ-TB&XH đề nghị cấp kinh phí để thực hiện việc chi trả cho các đối tượng TNXP được hưởng trợ cấp một lần; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng theo đúng quy định. Đồng thời, lưu giữ hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ cho các đối tượng TNXP kịp thời, đúng quy định.

Quách Tuấn