Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuổi nghỉ hưu được tính thế nào đối với lao động nặng nhọc chưa đủ 15 năm?

Thành Đông
Thành Đông

(Dân sinh) - Theo quy hiện hành, người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Tuổi nghỉ hưu được tính thế nào đối với lao động nặng nhọc chưa đủ 15 năm? - 1
Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. (Ảnh minh họa: MH).

 

Gửi câu hỏi đến hệ thống thông tin Bộ LĐ-TB&XH với người dân và doanh nghiệp ông Phạm Xuân Quý (Phú Thọ) cho hay, theo quy định trong Luật lao động sửa đổi năm 2019 thì khi làm đủ 15 năm trở lên trong khu vực nặng nhọc, độc hại sẽ được nghỉ hưu sớm 5 năm tuổi.

"Vậy, những người đã làm việc trong khu vực nặng nhọc, độc hại được đủ 12 năm (chỉ còn thiếu 3 năm, vì doanh nghiệp có sự thay đổi) thì có được giảm tuổi nghỉ hưu không?", ông hỏi.

Nếu không được giảm tuổi nghỉ hưu theo tỷ lệ thì sẽ là sự thiệt thòi cho người lao động.

Ông Phạm Xuân Quý cho rằng, nếu làm việc trong khu vực nặng nhọc, độc hại đủ 15 năm được nghỉ hưu sớm 5 năm tuổi thì nếu làm trong khu vực nặng nhọc, độc hại được 12 năm thì được giảm 4 năm tuổi (Theo tỷ lệ 3 năm làm được giảm 1 năm tuổi). Như vậy, người lao động đỡ thiệt thòi hơn.

Trả lời về nội dung này, Bộ LĐ-TB&XH cho hay, kiến nghị nêu trên sẽ được tiếp thu để nghiên cứu, đánh giá trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Điểm a khoản 9 Điều 2 Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở LĐ-TB&XH thuộc UBND tỉnh quy định Sở LĐ-TB&XH có nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong phạm vi địa phương; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Do đó, nếu cần hướng dẫn về tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, công dân cung cấp thông tin chi tiết và gửi Sở LĐ-TB&XH địa phương.