TP.HCM yêu cầu công khai danh sách cán bộ xử lý hồ sơ chậm trễ

(Dân sinh) - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu các sở ngành, địa phương của thành phố phải công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ chậm cũng như nghiêm túc gửi thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt Kết luận của Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) TP Phan Văn Mãi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC TP quý III/2023. 

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành; chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2024.

"Yêu cầu tăng cường trách nhiệm công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng, không để tồn đọng hồ sơ mới, tìm nguyên nhân, giải pháp, giao nhiệm vụ cho từng chuyên viên phụ trách", ông Mãi nhấn mạnh.

TP.HCM sẽ công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ chậm cũng như nghiêm túc gửi thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Các sở ngành, địa phương rà soát quy trình nội bộ, giảm bớt khâu trung gian, chuyên nghiệp hóa. Công tác phối hợp phải được cải tiến theo hướng xác định cụ thể đối tượng lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, nội dung trả lời, thời gian trả lời, mẫu hóa văn bản trả lời trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chữ ký số. 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị phải công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ chậm và nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hạn. 

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị phát triển đội ngũ pháp chế tại đơn vị. Đối với cơ quan, đơn vị chưa có bộ phận pháp chế, phải phân công từ một, hai nhân sự kiêm nhiệm phụ trách pháp chế và cử tham gia các khóa học, lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Tư pháp tổ chức. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị tập trung cải thiện các điểm yếu, điểm trừ về Chỉ số cải CCHC TP; xử lý hồ sơ và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.

Các cơ quan, đơn vị còn thực hiện nghiêm việc ký số, áp dụng đồng bộ chữ ký số đến từng cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thành chậm nhất ngày 15/11.

Bài liên quan

Chuyên trang Dân sinh
Chuyên trang Dân sinh