Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp triển khai nhiều hoạt động bảo vệ trẻ em

(Dân sinh) - UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác trẻ em; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn triển khai các hoạt động vận động, quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ trẻ em.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn gửi các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2023.

Theo đó, UBND  tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em; phân bổ, lồng ghép hiệu quả ngân sách địa phương. 

Đồng thời bố trí hợp lý nhân lực các cấp theo thẩm quyền để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về trẻ em trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình của Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em tại địa phương. 

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động vận động, quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ trẻ em.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động vận động, quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ trẻ em.

Cùng với đó, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; trợ giúp, hỗ trợ, can thiệp kịp thời trẻ em có nguy cơ và bị xâm hại, chăm sóc thay thế, ưu tiên chăm sóc thay thế tại môi trường gia đình cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; củng cố, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động; làm tốt công tác phòng ngừa, hướng dẫn việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các cơ quan có thẩm quyền.  

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác trẻ em; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em cho đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em; triển khai các hoạt động vận động, quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ trẻ em.