Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân dẫn đầu tỷ lệ chọi

Trần Huyền
Trần Huyền

Theo danh sách thống kê số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 của Sở GD&ĐT TPHCM thì dẫn đầu tỷ lệ chọi với 1 chọi 3,54 là trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức).

Theo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chính thức năm học 2024-2025 tại 113 trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM do Sở GD&ĐT công bố ngày 17/4, TPHCM tuyển 71.020 chỉ tiêu lớp 10 vào 113 trường THPT công lập. 

Số chỉ tiêu này so với năm học 2023-2024 là giảm 6.274 chỉ tiêu (năm học 2023-2024, TPHCM tuyển 77.294 chỉ tiêu lớp 10 công lập).

Đến nay, theo thống kê nguyện vọng thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD&ĐT TPHCM, có tổng cộng 98.681 học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, 16.252 học sinh không đăng ký.

Theo danh sách thống kê số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 thì dẫn đầu tỷ lệ chọi với 1 chọi 3,54 là trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức). Trường này có 1.595 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tuy nhiên chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 thường là 450.

Tiếp theo là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) với tỷ lệ chọi  là 1 chọi 3,16. Với tổng 1.139 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 trên tổng số 360 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 thường.

Cụ thể, danh sách thống kê tổng số thí sinh đăng ký thi tuyển sinh 10 thường ở các trường THPT như sau:

Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân dẫn đầu tỷ lệ chọi - 1
Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân dẫn đầu tỷ lệ chọi - 2
Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân dẫn đầu tỷ lệ chọi - 3

Danh sách tổng số thí sinh đăng ký loại hình chuyên và Tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) như sau:

Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân dẫn đầu tỷ lệ chọi - 4
Tổng số thí sinh đăng ký thi tuyển sinh 10 vào các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên 2024.
Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân dẫn đầu tỷ lệ chọi - 5
Tổng số thí sinh đăng ký thi tuyển sinh 10 Tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) năm 2024.