Vĩnh Phúc: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội không ngừng tăng

Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, những năm qua, cùng với đầu tư, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng tăng (Ảnh MH).

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, hết tháng 9/2023, toàn tỉnh có 1.135.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng trên 10.000 người so với tháng 6/2023, tăng hơn 15.000 người so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ bao phủ 94,8%; 246.543 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 2.277 người so với tháng 6/2023, tăng 1.149 người so với cùng kỳ năm trước và chiếm 42,8% lực lượng lao động; 220.570 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 2.482 người so với tháng 6/2023, tăng 757 người so với cùng kỳ năm trước, chiếm 38,3% lực lượng lao động.

Để hết năm 2023, dự kiến cả tỉnh có trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 45,3% lao động tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, triển khai ứng dụng VssID cho 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; hằng tháng thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội tới đơn vị sử dụng lao động, người lao động; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, chậm đóng, các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng cường đối thoại, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho các đơn vị sử dụng lao động.

Bài liên quan

Chuyên trang Dân sinh
Chuyên trang Dân sinh