Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Ninh: Nông dân là chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngày 12/9, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Họp báo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Nguyễn Thị Lệ Tuyết chủ trì buổi họp báo.

Tham gia Họp báo có 230 đại biểu chính thức (trong đó: 24 đại biểu đương nhiệm là UVBCH HND tỉnh khóa IX, 199 đại biểu được bầu từ Đại hội HND các huyện, thị xã, thành phố và 07 đại biểu chỉ định), đại diện cho trên 174 nghìn hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh, cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Công Thao, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, Nhiệm kỳ 2018- 2023, hội nông dân các cấp tổ chức được gần 7.000 buổi tuyên truyền cho hơn 715.000 lượt hội viên, nông dân; Kết nạp mới gần 11.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên hơn 174.000 hội viên; Thành lập 46 chi hội nông dân nghề nghiệp với 1.518 hội viên, 460 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 3.000 hội viên; Trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức 702 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 57.000 cán bộ hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Thị Lệ Tuyết chủ trì buổi họp báo.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Thị Lệ Tuyết chủ trì buổi họp báo.

Toàn tỉnh, có hơn 465.000 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, đã có 399.753 lượt hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã quyên góp kinh phí, xây dựng 13 ngôi nhà Nghĩa tình nông dân (trị giá 60 - 65 triệu đồng/nhà) và trao tặng 81 con bò sinh sản (trị giá 15 - 20 triệu đồng/con) cho hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn; phát động hội viên, nông dân đảm nhận trồng và chăm sóc trên 245.000 cây xanh - công trình “Hàng cây nông dân”.

Công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT, BHXH được chú trọng; thông qua đại lý của hội nông dân, thu hút hơn 162.000 người tham gia BHYT hộ gia đình và 1.360 người tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 114,386 tỷ đồng (Trung ương uỷ thác cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh là 16,6 tỷ đồng; UBND tỉnh cấp 83,2 tỷ đồng; nguồn cấp huyện quản lý: 14,586 tỷ đồng).

Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh trực tiếp mở được 40 lớp đào tạo nghề cho 1.376 hội viên, nông dân. Sau đào tạo, hơn 80% học viên được giới thiệu việc làm và có việc làm ổn định; phối hợp liên kết tuyển sinh nguồn đào tạo thạc sỹ; tư vấn, giới thiệu cho 10.550 lượt hội viên, nông dân về xuất khẩu lao động và du học nước ngoài. Hội nông dân các cấp đã phối hợp với các đơn vị dạy nghề trong tỉnh, tổ chức 175 lớp đào tạo nghề cho 5.553 hội viên, nông dân.

Hội nông dân các cấp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; trực tiếp cung ứng hơn 9.000 tấn phân bón, chế phẩm sinh học theo phương thức trả chậm; tổ chức 2.525 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ KH-KT về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho 207.666 lượt hội viên nông dân; tổ chức 3 phiên chợ nông sản an toàn và tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tại 19 hội chợ, triển lãm trong, ngoài tỉnh.

Về phương hướng chung, thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng giai cấp nông dân là chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; chủ động hội nhập quốc tế; tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân;

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua lớn của hội, tích cực vận động và tạo điều kiện cho nông dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh có vị trí quan trọng trong tổng thể phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng và sớm trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương;

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác nông vận; vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp hướng an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng;

Hội nông dân các cấp phải làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân; tham gia xây dựng và tổ chức cho nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045;

Nâng cao hiệu quả hoạt động các phong trào thi đua trong nông dân, trọng tâm là Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh; huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân;

Xây dựng giai cấp nông dân phát triển toàn diện, văn minh, yêu nước, đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, có ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, có trình độ, học vấn và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, nếp sống văn minh, trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật, bảo vệ môi trường; huy động nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;

Nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, học vấn của cán bộ, hội viên, nông dân; chú trọng nâng cao kiến thức hiểu biết xã hội, tiếp cận những tiến bộ KH-KT mới áp dụng vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng lực lượng lao động nông thôn có tác phong công nghiệp, có năng lực quản trị, phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh...

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 22 - 23/9/2023.