Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt tiếp nhận dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2023-2025” do Tổ chức Children of Vietnam (COV), Hoa Kỳ tài trợ.

Dự án nhằm tạo điều kiện, phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn.

Dự án nhằm tạo điều kiện, phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn.

Theo đó, dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2023–2025” nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân; tạo điều kiện, phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn triển khai.

Kết quả chủ yếu của dự án sẽ giúp 100 hộ gia đình phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn quận Cẩm Lệ được hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ về cải tạo môi trường sống, hỗ trợ về giáo dục cho con cái và tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức để cải thiện và phát triển cuộc sống cho bản thân họ và gia đình.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2025. Tổng vốn của dự án hơn 1,7 tỷ đồng.

UBND thành phố đề nghị UBND quận Cẩm Lệ giám sát, hướng dẫn các bên tham gia dự án thực hiện đúng quy định của Nhà nước, chủ động trao đổi về hoạt động, thời gian, địa điểm hoặc các vấn đề khác có liên quan với Công an thành phố để phối hợp nắm tình hình, phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức nước ngoài. Đồng thời, yêu cầu cam kết thực hiện đúng nội dung, chương trình đăng ký, không tiến hành các hoạt động khác ngoài chương trình được phê duyệt.