Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng phát động ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Từ nguồn Quỹ vận động được, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo vượt khó vươn lên trong học tập…

Từ nguồn Quỹ vận động được, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo vượt khó vươn lên trong học tập…

Từ nguồn Quỹ vận động được, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo vượt khó vươn lên trong học tập…

Thành phố Đà Nẵng hiện có 14.020 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022 2025, đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái – San sẻ yêu thương”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng phát động, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tích cực tham gia Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2023.

Cụ thể, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo" thành phố 1 ngày lương. 

Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh thì tùy vào điều kiện của đơn vị quan tâm ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố để chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” TP Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền; sự hưởng ứng đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các nhà hảo tâm.

Từ nguồn Quỹ vận động được, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo vượt khó học khá, giỏi; hỗ trợ người bị bệnh hiểm nghèo và chăm lo Tết cho người nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố.