Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Chiều 9/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Với mục tiêu thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, quan tâm đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, TP Đà Nẵng phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố giảm còn 1,39%/tổng số hộ dân cư.

Năm 2023, thành phố cũng phấn đấu vận động 100% người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế có hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế của Nhà nước; hỗ trợ xây mới nhà ở cho 80 hộ nghèo và sửa chữa nhà ở cho 200 hộ nghèo có đất ở hoặc nhà ở nhưng bị xuống cấp, hư hỏng để có chỗ ở ổn định cuộc sống; hỗ trợ 1.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất 1 thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm; tổ chức tập huấn đào tạo cho 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, cán bộ thôn, tổ dân phố về chính sách, giải pháp giảm nghèo và quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm…

Để đạt những mục tiêu đề ra, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận và đưa ra các giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo bền vững đến nhân dân, vận động người dân, tổ chức xã hội tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp... nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, TP Đà Nẵng phấn đấu giảm hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố hằng năm từ 1 - 1,5%; phấn đấu đến cuối năm 2024, không còn gia đình chính sách có công cách mạng thuộc hộ nghèo.

Cụ thể, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu giảm 100% số hộ nghèo còn sức lao động, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều so với đầu giai đoạn 2022 - 2025; hỗ trợ xây dựng, nhân rộng 40 mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, tạo việc làm, có thu nhập bền vững, thích ứng với biển đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh để đổi mới phương thức sản xuất, tăng thu nhập. Hằng năm, 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 5.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất 1 thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng quy mô việc làm, trong đó hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn không lãi suất.

100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; duy trì 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi; tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo qua đào tạo đạt 60% và tối thiểu 1.200 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, đảm bảo có nhà ở an toàn, cố định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững…