Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hỗ trợ 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc

Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên được triển khai trong thời gian 1 năm (từ 7/5/2023 đến 7/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà; tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ chủ trì cuộc gặp mặt.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ chủ trì cuộc gặp mặt.

Đó là thông tin được đưa ra buổi gặp mặt phóng viên báo chí thông tin về Lễ phát động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) diễn ra vào sáng 4/5, tại Hà Nội do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức. Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ chủ trì cuộc gặp mặt.

Thông tin tại buổi gặp mặt phóng viên báo chí, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ cho biết, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức phát động, kêu gọi, vận động toàn xã hội quan tâm chăm lo, giúp đỡ người nghèo, địa phương nghèo.

Từ năm 2000 đến hết 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội trên 84.431 tỷ đồng, trong đó: ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên 20.674 tỷ đồng; các chương trình an sinh xã hội trên 63.756 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được 1.706.839 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 12 triệu lượt người nghèo khám chữa bệnh; giúp đỡ trên 3,3 triệu lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ trên 2 triệu lượt người nghèo phát triển sản xuất; xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức vận động giúp đỡ giảm nghèo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hỗ trợ làm nhà ở cho các địa phương, khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao, có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. 

Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029),  Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ quốc Việt Nam triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Mục đích của chương trình là kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” góp của, góp công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc. Đồng thời, thông qua đợt vận động góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân quan tâm chăm lo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, căn cứ cách mạng có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo số liệu rà soát của UBND tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa, trong đó: số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm mới là 5.479 hộ; số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sửa chữa là 1.916 hộ; số hộ chính sách có nhu cầu làm mới là 28 hộ; số hộ chính sách có nhu cầu sửa chữa là 24 hộ. (Số lượng trên nằm ngoài danh sách đã được phê duyệt theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND 28/10/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Điện Biên thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025).

Mục tiêu của chương trình là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong thời gian 1 năm (từ 7/5/2023 đến 7/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc (trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn; sau khi hỗ trợ đủ 5.000 căn cho tỉnh Điện Biên, số còn lại hỗ trợ các địa phương khác địa bàn Tây Bắc). Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/1 căn nhà; tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng.

Ngoài mức hỗ trợ như trên, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn cùng tham gia vận động, hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công… để nâng cao giá trị công trình nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình.

“Việc triển khai kịp thời, có hiệu quả của Đề án sẽ tạo động lực để các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên vươn lên thoát nghèo bền vững, củng cố niềm tin vững chắc vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả triển khai Đề án sẽ là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rút kinh nghiệm triển khai các chương trình vận động cho các khu vực, địa bàn tiếp theo trong cả nước.” - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ nhấn mạnh.

 Về phương thức ủng hộ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ thông qua 03 hình thức: (1) Ủng hộ qua tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương chuyển số kinh phí về tỉnh Điện Biên để thực hiện hỗ trợ đến các đối tượng; (2) Ủng hộ trực tiếp đến tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Điện Biên để tỉnh Điện Biên tổ chức triển khai đến các đối tượng được hỗ trợ; (3) Triển khai hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp các hộ gia đình của tỉnh Điện Biên.

 Số tài khoản tiếp nhận ủng hộ và đầu mối liên hệ

1.Tài khoản quỹ "Vì người nghèo" Trung ương

- Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương

- Số tài khoản: DBP07052024

- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)- Chi nhánh thành phố Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ:

+ Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thương, Ủy ban TW MTTQVN, ĐT: 0903268111.

+ Đ/c Vũ Thị Hương, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, ĐT: 0975705989.

2. Tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên:

- Tên tài khoản: Mặt trận TQ tỉnh (Quỹ Vì người nghèo)

- Số tài khoản: 3761.0.9031678.91046

- Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên

3. Đầu mối liên hệ:

+ Đ/c Quàng Văn Phong, Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên, ĐT: 0915182196.

+ Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh, Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên, ĐT: 0976324078.