Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Phấn đấu giảm 3.000 - 5.000 hộ nghèo

(Dân sinh) - Trong năm 2023, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu vận động ít nhất 68,3 tỷ đồng phân bổ sinh kế cho trên 3.400 hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo. Từ đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 xuống từ 1 - 1,5% tương ứng giảm từ 3.415 - 5.125 hộ nghèo.

Ban Thường thực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ phát động chương trình Ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2023 với tinh thần “vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Theo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh vẫn còn trên 6.600 hộ nghèo, trong đó hơn 4.500 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 11.600 hộ cận nghèo. Cuộc sống của các hộ nghèo, cận nghèo còn nhiều khó khăn, chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, không có điều kiện sản xuất, thiếu sinh kế bền vững; nhiều bệnh nhân nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân lao động nghèo….

Uỷ ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộc nghèo huyện Đạ Tẻh.

Uỷ ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộc nghèo huyện Đạ Tẻh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi, phát động toàn dân tham gia ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo, vận động các tổ chức, đơn vị huy động nguồn lực xã hội hoá giảm nghèo. Trong đó vận động ít nhất 68,3 tỷ đồng phân bổ sinh kế cho trên 3.400 hộ nghèo, hộ cận nghèo để có điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo. 

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2023, toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 xuống từ 1  - 1,5%  tương ứng giảm từ 3.415 - 5.125 hộ nghèo; giảm hộ nghèo đồng bào DTTS từ 2,5 - 3%, tương ứng từ 2.014 - 2.416 hộ.