Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Long An phát động "Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo"

(Dân sinh) - Từ ngày 21 - 28/3, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An phối hợp cùng Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An đồng tổ chức "Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo".

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An, những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng trong thực hiện thành công các chủ trương, chính sách, mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An đã đề ra. 

Để tiếp tục tạo nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An phối hợp cùng Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An đồng tổ chức "Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo" từ ngày 21 đến 28/3/2023. 

Người dân gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An.

Người dân gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An.

Địa điểm nhận tiền gửi tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (số 79 Huỳnh Thị Mai, phường 2, TP Tân An); trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã trong tỉnh, các Điểm giao dịch xã theo lịch cố định (tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn). 

Lãi suất tiền gửi theo quy định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tại thời điểm gửi tiền (tương đương lãi suất tại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước). 

Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tỉnh Long An phát huy tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ người nghèo, các đối tượng yếu thế tiếp cận vốn vay ưu đãi thông qua thực hành tiết kiệm gửi tiền và mở tài khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội, "Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn để lan tỏa yêu thương" nhằm tạo lập thêm nguồn lực "Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau". 

Theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An Nguyễn Trọng Điệp, hoạt động gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Chính sách xã hội thể hiện tính nhân văn sâu sắc, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, tạo thu nhập cho người gửi tiền vừa giúp Ngân hàng Chính sách xã hội có thêm nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. 

Đồng thời khi gửi tiền, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ đảm bảo người dân có nơi gửi tiền an toàn (hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước).