Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mê Linh, Hà Nội: Hơn 400 hộ dân được vay vốn tín dụng chính sách

Tính đến tháng 8/2023, từ nguồn vốn tín dụng đã góp phần giúp hơn 400 hộ dân huyện Mê Linh, TP. Hà Nội vay vốn đầu tư chống tái nghèo, duy trì và tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động.

Theo Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh, đến tháng 8/2023, nguồn vốn tín dụng đã góp phần giúp hơn 400 hộ dân vay vốn đầu tư chống tái nghèo, duy trì và tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động; các hộ dân có điều kiện sống tốt hơn từ 900 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.  

Tính đến tháng 8/2023, từ nguồn vốn tín dụng đã góp phần giúp hơn 400 hộ dân huyện Mê Linh, TP. Hà Nội vay vốn đầu tư chống tái nghèo, duy trì và tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động.

Tính đến tháng 8/2023, từ nguồn vốn tín dụng đã góp phần giúp hơn 400 hộ dân huyện Mê Linh, TP. Hà Nội vay vốn đầu tư chống tái nghèo, duy trì và tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động.

Về hiệu quả kinh tế, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều mô hình kinh tế tập thể, mô hình trang trại, VAC của các hộ gia đình có quy mô phát triển theo định hướng chung của huyện góp phần quan trọng vào mục tiêu nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương.

Đến nay, toàn huyện Mê Linh đã thực hiện được 1.489 mô hình trồng cây ăn quả tại các xã: Chu Phan, Tráng Việt, Văn Khê, Tam Đồng; 994 gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm; 1.893 gia đình đầu tư mở của hàng buôn bán lẻ và kinh doanh dịch vụ...

Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mê Linh Nguyễn Xuân Phong cho biết, đến hết tháng 8/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 540.411 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,7%, tăng 34.702 triệu đồng so với đầu năm. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao đạt 99,5 % kế hoạch.

Cụ thể, NHCSXH huyện đã thực hiện giải ngân 115 tỷ đồng, với 4.955 lượt khách hàng. Trong đó, giải ngân cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 19.272 triệu đồng; hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm 94.790 triệu đồng; chương trình nhà ở xã hội 380 triệu đồng; học sinh, sinh viên 200 triệu đồng; cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 400 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp gần 5.000 khách hàng là các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh.