Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người có đất thu hồi sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm

Trần Huyền
Trần Huyền

Theo dự thảo của Bộ LĐ-TB&XH, người lao động có đất thu hồi sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.

Dự thảo đề xuất quy định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 109 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội (Luật Đất đai).

Theo dự thảo, người lao động có đất thu hồi bao gồm: Người lao động thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai (người lao động có đất nông nghiệp thu hồi); người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 109 Luật Đất đai (người lao động có đất kinh doanh thu hồi).

Dự thảo nêu rõ, người lao động có đất thu hồi được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.

Người có đất thu hồi sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm - 1
Người có đất thu hồi sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm (Ảnh minh họa: Trần Huyền).

Hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm

Theo dự thảo, người lao động có đất thu hồi được hỗ trợ đào tạo nghề một lần.

Cụ thể, đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: Được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đối với người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh.

Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được hỗ trợ học phí cho một khóa học. Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, dự thảo cũng nêu, người lao động có đất thu hồi được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm dịch vụ việc làm;

Ngoài ra, còn được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người lao động có đất nông nghiệp thu hồi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ theo quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ.

Người lao động có đất kinh doanh thu hồi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ như người lao động có đất nông nghiệp thu hồi.

Kinh phí hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xây dựng trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo dự thảo, người lao động có đất thu hồi được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức cho vay tối đa bằng tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với từng thị trường lao động.

Lãi suất bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo. Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời gian đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

Người lao động có đất thu hồi được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng một lần theo chính sách trên.