Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên: Hơn 1,3 tỉ đồng giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và hộ nghèo

(Dân sinh) - Chiều 18/5/2023, Thành ủy Tuy Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình Giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và hộ nghèo đến năm 2025. Qua 1 năm, toàn thành phố đã huy động được hơn 1,3 tỉ đồng giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và hộ nghèo bằng nhiều hình thức

Theo báo cáo tại hội nghị: Qua một năm thực hiện Kế hoạch 64-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện mô hình Giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và hộ nghèo đến năm 2025, toàn thành phố đã huy động được hơn 1,3 tỉ đồng giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và hộ nghèo bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ tiền hàng tháng, tặng quà nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ bò giống, xe máy, sửa chữa nhà ở...; qua đó, giúp cho 108 hộ thoát nghèo, giảm 17,5% so với trước. Thành phố có 8 nhà sinh hoạt văn hóa (NSHVH) được xây mới, sửa chữa; 12 NSHVH được hỗ trợ, mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt.

Thường trực Thành ủy Tuy Hòa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 1 năm thực hiện mô hình Giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và hộ nghèo đến năm 2025.

Thường trực Thành ủy Tuy Hòa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 1 năm thực hiện mô hình Giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và hộ nghèo đến năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa Huỳnh Lữ Tân đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 64-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy phường, xã cần tiếp tục rà soát phân loại hộ nghèo để có hình thức giúp đỡ phù hợp theo hướng trao “cần câu” và hướng dẫn cách thức làm ăn để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời phân công đảng viên thuộc đảng bộ mình và đảng viên sinh hoạt nơi cư trú giúp đỡ hộ nghèo. Các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ quán triệt sâu sắc hơn nữa truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc ta trong việc hỗ trợ, giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn, hộ nghèo vươn lên với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 1 năm thực hiện mô hình Giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và hộ nghèo đến năm 2025.