Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên phấn đấu năm 2023 giảm 2.249 hộ nghèo

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, phấn đấu giảm 2.249 hộ nghèo.

Theo số liệu báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh tại hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh qua rà soát (gồm hộ nghèo và cận nghèo) là 12,12%, khoảng 31.882 hộ. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 4,1%, với 10.781 hộ (giảm 0,87% so với đầu kỳ, đạt 100% kế hoạch giảm nghèo tỉnh năm 2022); tỷ lệ hộ cận nghèo là 8,02%, với 21.101 hộ.

Tặng bò giống của gia đình chị Võ Thị Kim Chi.

Tặng bò giống của gia đình chị Võ Thị Kim Chi.

Trong năm 2022, Sở LĐ-TB&XH tỉnh phối hợp UBND các huyện thị xã, thành phố tổ chức 11 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, với số lượng gần 1.500 học viên tham dự; chi hỗ trợ tiền điện cho 13.046 hộ nghèo, với tổng kinh phí hơn 7,8 tỷ đồng; cấp 19.570 thẻ BHYT cho người nghèo; 42.619 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo; xây dựng mới và sửa chữa xóa 215 nhà ở tạm cho hộ nghèo từ nguồn Quỹ Ngày vì người nghèo với số tiền là hơn 8,1 tỷ đồng…

Năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện các dự án thành phần của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để giúp hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo. Trong đó, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; truyền thông về giảm nghèo đa chiều.

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2023 phấn đấu giảm 2.249 hộ nghèo (tương ứng giảm tỷ lệ 0,85% theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh).

Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mức hỗ trợ mua thẻ BHYT người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, phối hợp địa phương đẩy nhanh tiến độ, giải ngân thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững; phát triển, giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm bền vững.

Phối hợp sở, ban, ngành và hội, đoàn thể tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Đồng thời, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng nghèo đói…

Nhằm hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, Công ty Điện lực Phú Yên vừa phối hợp các cơ quan trao tặng bò giống cho 2 hộ phụ nữ nghèo tại huyện Tây Hòa và thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). 2 hộ nghèo được trao bò là chị Trần Thị Hiệp (thôn Lạc Chỉ, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) và chị Võ Thị Kim Chi (thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa);  là những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi hộ được tặng 1 con bò giống trị giá 14 triệu đồng/con.

Chị Trần Thị Hiệp cho biết, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, chồng vừa mất do bệnh hiểm nghèo. Trước đây, chị đã mua một con bò nhưng phải vay mượn rất khó khăn. Nay được Công ty Điện lực Phú Yên tặng bò, chị rất vui mừng vì có phương tiện sản xuất, ổn định sinh kế. Chị dự tính nuôi bò lớn để sinh thêm nhiều bê con.

Hoạt động trao tặng bò giống cho hộ nghèo nằm trong Chương trình Ngân hàng bò giống do Công đoàn Công ty Điện lực Phú Yên triển khai từ năm 2020, đến nay đã trao tặng được 16 con bò giống cho các hộ dân. Nhiều con bò trong số này đã sinh được bò con, giúp các gia đình thoát nghèo.